"בית אלישע", רחוב גיבורי ישראל 20, נתניה

ביטוח לאומי ומימוש זכויות

המוסד לביטוח לאומי ומימוש זכויות

המוסד לביטוח לאומי הינו זרוע מבצעת של המדינה לצורך מימוש זכויות חברתיות וזאת בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

המוסד לביטוח לאומי מאגד בתוכו זכויות שונות בענפים שונים.

נכות כללית ושירותים מיוחדים

אם אתה סובל מבעיות רפואיות המשפיעות על יכולתך לעבוד והשתכרותך בפועל הצטמצמה באופן משמעותי, אתה זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה לנכות כללית. המוסד לביטוח לאומי יקבע את שיעור הנכות הרפואית שלך ואת השפעתה על כושר ההשתכרות. קביעת המוסד לביטוח לאומי יכולה לזכות אותך בקצבת נכות כללית ובמקרים קשים בקצבה נוספת עבור שירותים מיוחדים.

נפגעי עבודה

אם נפגעת בתאונת עבודה, אתה זכאי לתשלום בגין הימים בהם נעדרת מעבודה. כמו כן אתה עשוי להיות זכאי לקצבה (חודשית) או מענק (חד פעמי) בגין נכות.

תאונת בית

גם אם נפגעת בבית או בכל תאונה שאיננה תאונת דרכים או תאונת עבודה, אתה עשוי להיות זכאי לתשלום. אם נעדרת מעבודה ואין לרשותך ימי מחלה ממקום העבודה, אתה זכאי לתשלום בגין שלושת החודשים הראשונים לאחר התאונה.

ניידות

במידה ואתה סובל מבעיות רפואיות, המשפיעות על יכולת התנועה שלך, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חודשית או לסיוע ברכישת רכב.

קצבת סיעוד

אם אתה מקבל קצבת זקנה, מצבך הרפואי אינו תקין ואתה מוגבל בתפקודי היום יום שלך , אתה עשוי להיות זכאי לקצבת סיעוד, בנוסף לקצבת הזקנה.

קצבת ילד נכה

אם יש לך ילדים עד גיל 18, הסובלים מבעיות רפואיות קשות או מחלות מסוימות שנקבעו בחוק, אתה זכאי לקבל קצבת ילד נכה בכל חודש.

נפגעי גזזת ופוליו

אם אתה נפגע גזזת או מחלת הפוליו וסובל בשל כך מבעיות רפואיות, יתכן ואתה זכאי לפיצוי או מענק מהמדינה.

אנשי כוחות הבטחון

חיילים ואנשי כוחות הבטחון זכאים במקרים מסוימים לפיצויים ממשרד הבטחון בגין תאונות ו/ או מחלות שאירעו תוך כדי ועקב השירות. 

בעקבות תיקון לחוק, בחלק מהמקרים, ניתן להגיש תביעות למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הבטחון.

נפגעי פעולות איבה

אם נפגעת באירוע שהוגדר כ"פעולת איבה" אתה עשוי להיות זכאי לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, בגין מצבך הרפואי.

משרדנו מתמחה בטיפול מול המוסד לביטוח לאומי ובעל נסיון עשיר ורב שנים בייצוג של אלפי נפגעים בתביעות ובועדות רפואיות.  איתנו תקבל את מה שמגיע לך.