"בית אלישע", רחוב גיבורי ישראל 20, נתניה

תביעות ביטוח ופנסית נכות

תביעות ביטוח ופנסית נכות

אם נפגעת בתאונה או שאתה נעדר מעבודה בעקבות מצב רפואי – יכול להיות שמגיע לך תשלום.

כמעט כל אחד מאיתנו עשה פעם פוליסת ביטוח כלשהיא אותה הוא משלם מדי חודש. זה הזמן לבדוק במסמכים ולשלוף את ערימת הדפים שקיבלת בזמנו מחברת הביטוח – הפוליסה. הפוליסה הינה חוזה בינך ובין חברת הביטוח הקובע באילו תנאים אתה זכאי לתשלום ובאילו סכומים.

אובדן כושר עבודה

ישנן פוליסות המבטחות מצב שנקרא "אובדן כושר עבודה" מלא או חלקי. המשמעות היא כי מי שנעדר מעבודה או צמצם את היקפה, מחמת מצב רפואי עשוי להיות זכאי לפיצוי.

פיצוי בגין אשפוז/ שברים/ כוויות

ישנן פוליסות המזכות את המבוטח בפיצוי חד פעמי בגין ימי אשפוז, שברים וכן כוויות. סכום הפיצוי קבוע בפוליסה.

נכות מתאונה

פוליסות עשויות לכלול גם פיצוי בגין נכות מתאונה. מדובר בסכום חד פעמי המשולם למבוטח בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו בגין הפגיעה.

תאונות רחוב

במקרים בהם אדם נפגע עקב מפגע בדרך (מדרכה, מעבר חציה, שביל או כל מקום מעבר), יתכן ויש לו עילת תביעה כלפי הרשות המקומית בגין הנזקים שנגרמו לו.

תאונות תלמידים

כל ילדי ישראל מבוטחים במסגרת חינוך החובה בביטוח תאונות אישיות. הביטוח מכסה מקרים, שבהם הילד נעדר ברציפות מבית הספר מעל 3 שבועות או במקרה של פגיעות המותירות נכות. הפוליסה תקפה לגבי כל אירוע, לרבות מחוץ לשעות הלימודים ומחוץ לתחומי המוסד החינוכי.

פנסית נכות

החל משנת 2008 לכל שכיר יש ביטוח פנסיוני. גם עצמאים רוכשים לעצמם פנסיה. ביטוח פנסיוני אינו רק לגיל הפנסיה. לעיתים ביטוח פנסיוני עשוי לזכות אותך בתשלום אם נפגעת בתאונה או שאיבדת את כושר העבודה שלך בשל מצב בריאותי.

משרדנו מתמחה בתביעות בגין אירועי ביטוח ופנסית נכות ובעל נסיון עשיר ורב שנים בייצוג של אלפי נפגעים בתביעות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. אל תתלבט - פנה אלינו לבדיקת זכאותך