"בית אלישע", רחוב גיבורי ישראל 20, נתניה

תאונות תלמידים


על פי חוק חייבת כל רשות מקומית לבטח את התלמידים הלומדים במוסדות החינוך שלה, בביטוח תאונות אישיות.

ביטוח תאונות אישיות נועד לפצות כל תלמיד, בגין תאונה שאירעה לו, בתקופת לימודיו.


הפיצוי חל על כל תאונה, בכל מקום בארץ, 24 שעות ביממה ולאו דווקא בתחומי בית הספר. עם זאת הפיצוי לא יחול על אירוע שהינו תאונת דרכים או תאונת עבודה (שכן במקרים אלו יש לנפגע יכולת לתבוע גורמים אחרים).


הסדר הפיצוי על פי החוק הינו מצומצם למדי והוא מתייחס בעיקרו לשני מקרים:

היעדרות רצופה של התלמיד מהמוסד החינוכי, עקב המלצת רופא על ריתוק למיטה, לתקופה של 21 יום לפחות. במקרה כזה, יפוצה התלמיד בסכום של כ 85 ש"ח לכל יום היעדרות, מהיום השביעי ומעלה.


המקרה השני הינו מקרה בו הפגיעה הותירה בתלמיד נכות צמיתה. במקרה כזה עומד הפיצוי כיום על סדר גודל של כ 800 דולר ארה"ב לכל אחוז נכות. במידה ומדובר בנכות אסטתית בלבד (כגון: צלקות) לא יהיה זכאי התלמיד לפיצוי, אלא אם יאושר הדבר על ידי ועדת חריגים מיוחדת.


קבלת פיצוי בגין תאונה אישית, אינה שוללת את זכותו של התלמיד לתבוע פיצוי גם מהגורם האחראי לנזק, במידה וישנו כזה. יתירה מכך, כאן יכול התלמיד לקבל כפל פיצוי, כלומר במידה והוא מקבל פיצוי מהמזיק ומהסדר התאונות האישיות, הסכומים יצטרפו זה לזה ולא יקוזזו.


יש לשים לב, כי תקופת ההתישנות על תביעה כזו, הינה קצרה יחסית ועומדת על שלוש שנים מיום הגיעו של התלמיד לגיל 18 (בתאונות אחרות ההתישנות תהיה ביום הגיעו לגיל 25).