"בית אלישע", רחוב גיבורי ישראל 20, נתניה

רשלנות רפואית

תביעות רשלנות רפואית מבוססות על עוולת הרשלנות, המנויה בס' 35 לפקודת הנזיקין.

על מנת להצליח בתביעת רשלנות על התובע להוכיח כי הנתבע – המזיק, היה חב כלפיו חובת זהירות, כי חובה זו הופרה ולבסוף כי הפרת החובה גרמה גם לנזק.


כך לדוגמה, עיריה חבה חובת זהירות כלפי עוברי דרך ולכן קיומו של מפגע בדרך ציבורית, מהווה הפרה של חובה זו. אם כתוצאה ממפגע נגרם נזק לאדם שעבר במקום, הוא יכול להגיש תביעת רשלנות.


תביעות רשלנות רפואית הן קבוצה מיוחדת בתביעות הרשלנות, שכן הן מתיחסות לפעולות רפואיות דווקא.


תחת המונח רשלנות רפואית, נכנסות גם פעולות נוספות כמו מתן טיפול ללא הסכמה וכן פגיעה באוטונומיה של הרצון החופשי של המטופל. כך קמה עילת תביעה מקום שמטופל לא מקבל הסבר בדבר הסיכונים הצפויים לו כתוצאה מהפעולה הרפואית, אותה הוא עתיד לעבור, או שמבוצעת בו פעולה רפואית שלא ניתנה לה הסכמתו מראש.


כך, בתחום המילדות, ישנם מקרים רבים של רשלנות רפואית. פעמים מדובר בבדיקות לא מספקות לגילוי מומים בעובר, המביאים להולדת תינוק חולה לעולם, כאשר ברור כי לו ידעו ההורים מבעוד מועד על כך, לא היו ממשיכים בהריון. כך יהיה גם במקרים בהם, במהלך הלידה עצמה, מבוצעת פעולה רפואית הגורמת לנזק לתינוק או לאם.


כזה הוא המקרה, כאשר אדם נכנס לניתוח פלסטי ומגלה כי התוצאות שלהן קיווה לא התממשו. ניתוחי אף, חזה ועיניים, עלולים להביא לפעמים לתוצאות רעות, החל ממראה גרוע יותר מזה שקדם לניתוח וכלה בכשלון מוחלט של הניתוח – פגיעה בבריאותו של החולה. גם במקרים כאלה, כאשר ניתן לאתר רשלנות רפואית, ניתן לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם ויגרם ובגין ההוצאות בהן נאלץ התובע לשאת.


 גם בתחום רפואת השיניים, ניתן למצוא דוגמאות רבות לרשלנות רפואית. אנשים רבים עוברים טיפולי שיניים יקרים, כואבים מורכבים ואז מגלים לאכזבתם כי הטיפול נכשל וכספם ירד לטמיון. תיקון המצב הקיים מצריך פניה לרופא אחר וזה דורש סכומים נכבדים, על מנת לנסות ולתקן את הנזק שגרם הרופא האחר. במצב דברים זה, במידה ויוכח כי הטיפול נכשל עקב רשלנותו של הרופא המטפל, יוכל התובע לקבל החזר בגין כל מה ששילם לרופא, וזאת בנוסף לפיצוי על הסבל שנגרם לו ועלויות טיפול מתקן עתידי. כל אדם קיבל או יקבל בחייו טיפול רפואי.


העובדה כי לרוב האנשים המקבלים טיפול רפואי, אין השכלה רפואית, מקשה עליהם להבחין בין מקרה שבו טופלו הלכה למקרה שבו בוצע בהם טיפול רשלני.


רופאים, מעצם הגדרת תפקידם, עוסקים בכבדרך שגרה בקבלת החלטות רבות מדי יום. בחלק מהמקרים להחלטות אלו יש השלכה של ממש על הנבדק. החלטה שגויה עלולה להסב נזק רב.


תביעות רשלנות רפואית הינן תביעות מורכבות בדרך כלל ועל כן חשוב כי הטיפול בהן יעשה על ידי עו"ד המתמחה בתחום. הקושי נובע מהעובדה כי לרוב, מגלה הנפגע רק כעבור זמן את ההחלטה הרשלנית. רשלנות באי אבחון מחלה, עלולה להתגלות רק כעבור חודשים, כאשר המחלה מתפרצת. בנוסף, על מנת להצליח בתביעה כזו על התובע להוכיח כי הרופא יכול וצריך היה לקבל החלטה אחרת. הוכחת עובדות אלו הינה מלאכה קשה ולרוב מצריכה יעוץ רפואי מקצועי, על ידי רופאים בתחום המסוים בו מדובר.


הגשת תביעת רשלנות רפואית מצריכה השקעה של ממש מצד הלקוח. הכנת התביעה כרוכה בעלויות שונות לרבות איסוף כל התיעוד הרפואי הרלבנטי וכן קבלת חוות דעת מרופאים מומחים בתחום. על מנת למנוע מקרה בו מסתבר בדיעבד כי התביעה לא היתה מבוססת דיה ואז יצטרך הלקוח לשאת בעלויות הכבדות של תביעה כזו, חשוב לבדוק היטב טרם הגשת התביעה את שאלת העילה.


טיפול בתביעות כאלה מצריך תשתית רחבה, המאפשרת קבלת יעוץ רפואי ראשוני בדבר כדאיות התביעה, איסוף התיקים הרפואיים ובהמשך יעוץ קונקרטי מרופאים מומחים מהשורה הראשונה. רק בדרך זאת יוכל הלקוח להבטיח לעצמו את הסיכוי הטוב ביותר להצלחה בתביעה.


למשרדנו יש את הכלים לסייע לכם בתביעה כזו, תוך הקטנת העלויות הראשוניות ללקוח ובדיקה קפדנית אשר מגדילה את הסיכוי לקבלת התביעה.