"בית אלישע", רחוב גיבורי ישראל 20, נתניה

טביעה בחוף מוסדר – 1,000,000 ש"ח

ילד קטן ששהה עם משפחתו בחוף מוסדר, השתחל דרך פרצה בגדר לבריכה סגורה וטבע למוות. בעקבות המקרה הוגשה על ידי משרדנו – באמצעות עורך הדין מיכאל סנדלר, תביעה כנגד מפעילי החוף, בטענה כי התרשלו ואיפשרו כניסת הילד לתוך הבריכה, שהיתה אמורה להיות סגורה ומסוגרת.
בהסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט השלום, פוצו הורי הילד בסכום של 1,000,000 ₪.

מקרים נוספים