"בית אלישע", רחוב גיבורי ישראל 20, נתניה

ושבו בנים לגבולם

מקרים נוספים