זכויות נפגעי קורונה בביטוח הלאומי

אנשים שנפגעו עקב מגפת הקורונה עשויים להיות זכאים לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

הזכאות תהיה בהתאם לתופעות מהן סובל הנפגע.

מי שנדבק בקורונה במקום העבודה, יוכר על ידי הביטוח הלאומי כ"נפגע עבודה" ויהיו לו כל הזכויות להן זכאי נפגע עבודה, לרבות