חוזרים ללימודים – ביטוח תלמידים

לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנו מביאים לכם את עיקרי הוראות ביטוח תלמידים – כל תלמידי חינוך החובה מבוטחים, באמצעות הרשות המקומית או רשת החינוך, בביטוח תאונות תלמידים. ביטוח תאונות תלמידים חל על כל "תאונה", גם אם אירעה מחוץ לכותלי בית הספר או לשעות הלימודים. הביטוח מעניק פיצוי עבור מספר תרחישים: נכות קבועה או מוות; נכות […]